st077 - japanese sashiko thread
  • Description

No. 77 - 20m $3.60 - 6 left