Olympus Sashiko Needles
  • Description

65 & 48mm needles

Price $4